Công văn gửi đi của Công ty TNHH Kinh Doanh và Phát Triển Nhà Toàn Thịnh Phát V/v nộp DS các đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội dự án Chung cư NOXH Tân Đông Hiệp:

Công văn trả lời của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương V/v ý kiến việc xác định đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội tại dự án Chung cư NOXH Tân Đông hiệp: