Dự án: Chung cư NỞXH Tân Đông Hiệp

Kế hoạch thi công ngày 22/01/2024: