Hình ảnh thi công ngày 24/02/2023:

Lắp dựng ván khuôn cốt thép dầm sàn tầng 20->21

Xây tường tầng 16

Xây tường tầng 14

Xây tường tầng 13