Hình ảnh thi công trên ngày 07/01/2023

Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cột vách tầng 16->17 Zone 1

Đổ bê tông dầm sàn

Xây tường tầng 10