Hình ảnh thi công ngày 16/01/2023:

Lắp dựng cốt thép cột vách tầng 17->18

Lắp dựng cốt thép cột vách tầng 17->18

Lắp dựng cốt thép cột vách tầng 17->18

Xây tường tầng 11

Lắp dựng cây chống dầm sàn tầng 18

Trát tường tầng 2,3,4