Hình ảnh thi công ngày 22/12:

Lắp dựng ván khuôn, cốt thép cột vách tầng 14->15

Đổ bê tông dầm sàn tầng 14

Lắp dựng cốt thép cầu thang bộ

Thi công lắp đặt ống điện âm tường

Lắp dựng ván khuôn, cốt thép dầm sàn tầng 14

Thông ống luồng dây mồi điện, điện nhẹ tầng 12,13