Công văn trả lời của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương V/v ý kiến việc xác định đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội tại dự án Chung cư NOXH Tân Đông hiệp (đợt 5_lần 2): Tải về.

Công văn trả lời của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương V/v ý kiến việc xác định đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội tại dự án Chung cư NOXH Tân Đông hiệp (đợt 6): Tải về.